Svatba na pláži – Makarska

Svatba na pláži Makarska (Tučepi)

Právně platná svatba na Makarské – symbolická svatba na Makarské


svatba na Makarské

Symbolická svatba již od 1 290,- €
Civilní svatba již od 1 890,- €

 


Symbolická svatba

Obsahuje:

Symbolická svatba – obnovení slibu

Exklusivní svatební balíček pro symbolické svatby v zahraničí

obnovení svatebního slibu

 • symbolický svatební obřad veden v chorvatštině / češtině
 • zajištění služeb případného tlumočení pro symbolický obřad
 • zajištění oddávajícího pro symbolický obřad
 • zajištění místa pro symbolický obřad
 • základní dekorace místa + obřadní stůl
 • zajištění hudby – CD přehrávač
 • originální vyhotovení symbolického oddacího listu
 • neomezená konzultace po emailu / telefonu
 • možnost doobjednání dalších služeb
Neobsahuje:
 • živou hudbu
 • zajištění svědků
 • zajištění snubních prstenů
 • dopravu a spojené výdaje oddávajícího a svatebního koordinátora
 • zajištění pohoštění či hostiny
 • foto služby
 • hodinové sazby + dopravu tlumočníka (je-li potřeba)
 • a další

Civilní svatba
Obsahuje:

WEDDING IN CROATIA

Svatba na klíč
svatba v zahraničí - svatba v Chorvatsku

 • předběžná kalkulace svatebních služeb
 • poskytnutí informací o podmínkách a postupech při uzavírání sňatku v zahraničí
 • poskytnutí informací o dokladech potřebných k uzavření sňatku v Chorvatsku
 • rezervace termínu a místa pro svatební zápis, obřad, popř. i hostinu
 • zastoupení v jednání s chorvatskými úřady, restauracemi, hotely, atp.
 • základní správní poplatky
 • služby soudního tlumočníka pro svatební zápis + obřad
 • vyhotovení a zaslání žádosti o povolení využití prostor (dle podmínek úřadů na konkrétním místě) + kolky
 • zajištění podmínek pro možnou organizaci svatby v Chorvatsku na místě dle Vašeho přání
 • zajištění oddávajícího, popř. i dojednání jeho výjezdu pro svatby mimo radnici
 • zajištění chorvatského Oddacího listu
 • online / offline podpora – konzultace po e-mailu / telefonu / WhatsApp aplikace
 • fyzická přítomnost svatebního koordinátora během svatebního obřadu
 • poskytnutí informativního materiálu – např. pokyny před svatbou, rady + orientační harmonogram
 • možnost doplnění dalších služeb
Neobsahuje:
 • správní poplatky za tzv. výjezd oddávajícího (výše poplatku dle úřadu)
 • poplatky za ubytování
 • dopravu a spojené výdaje svatebního koordinátora
 • dopravu a spojené výdaje soudního tlumočníka
 • zajištění hudby
 • zajištění snubních prstenů
 • zajištění svědků k obřadu
 • zajištění fotografických služeb
 • zajištění svatební hostiny či pohoštění
 • překlad Oddacího listu
 • a další ...

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Spread the love
 •   
 •   
 •   
 •