Svatba v Chorvatsku – dokumenty, co a jak?

 

Dokumenty | Soudní překlady | Soudní tlumočník | Svatební zápis | Oddací listy | Snubní prsteny | Změna příjmení | Postupy a praxe |

Svatba v Chorvatsku - dokumenty - svatba v zahraničí

Svatba v Chorvatsku – dokumenty, co, kde a jak? Zde jsme vypsali nejdůležitější informace, které vás nejčastěji zajímají. samozřejmě, máte-li i přesto další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.


Předsvatební schůzka

Jedná se o povinnou oficiální schůzku s vaším oddávajícím na patřičné matrice v Chorvatsku. Tato schůzka probíhá cca 45 minut, za přítomnosti soudního tlumočníka. Slouží k ověření vaší totožnosti, svobodné vůle, dostatečné vzájemné informovanosti (např. i o tom, co sňatek obnáší), předají se potřebné dokumenty za účelem sepsání svatebního zápisu (protokolu), vytvoření úřední složky, konečnému potvrzení termínu a místa svatebního obřadu, stanovení společného příjmení, přípravě vystavení vašeho oddacího listu… Není třeba se jí obávat. Většinou jsou tyto schůzky provázeny humorem ….


Svatba v Chorvatsku – dokumenty

Vyžádané dokumenty jsou v podstatě hlavní podmínkou pro uzavření právoplatného manželství, popř. i registrovaného partnerství.

Nevěsta i ženich potřebují pro svatbu v Chorvatsku tyto dokumenty:

 • platný OP (platnost OP musí být platná ještě min. dalších 6 měsíců po termínu svatby)
 • Originál RL (Je nezbytné vyžádat si na vaší matrice NOVÝ originál RL za účelem sňatku v zahraničí. Tento RL může být vystaven NEJDŘÍVE 90 dnů před termínem svatby, opatřen čitelným razítkem dané matriky)
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku k zahraničí (Je nezbytné vyžádat si jej na vaší matrice – za účelem sňatku v Chorvatsku. Tento dokument rovněž musí být vystaven NEJDŘÍVE 90 dnů před termínem svatby, opatřen čitelným razítkem dané matriky a s přílohou Glosáře v chorvatštině.)

Zmíněné dokumenty není zapotřebí ověřit notářským razítkem. Je však nutné zaslat nám jejich naskenované kopie, abychom je předali dané matrice v Chorvatsku. Tyto jmenované dokumenty (jejich originály) pak nesmíte zapomenout vzít s sebou na předsvatební schůzku v Chorvatsku.


Překlady dokumentů

V posledních letech vystavuje např. česká matrika všechny potřebné dokumenty pro uzavření sňatku v Chorvatsku s přílohami / glosářem v chorvatštině (chorvatskými překlady). Pokud vaše matrika tyto překlady dokumentů neposkytuje, pak je nezbytné využít služeb soudního tlumočníka.

– dříve bylo možné vyhotovení překladu dokumentů jakýmkoliv soudním tlumočníkem pro chorvatský jazyk. Dnes však tuto volbu nedoporučujeme, neboť nejedná-li se o soudního tlumočníka v Chorvatsku, nemusí být váš sňatek právně uznán. Jedná se tedy o naše vřelé doporučení, nikoliv podmínku. Pokud se ale rozhodnete využít služeb soudního tlumočníka „na vlastní triko“, nezodpovídáme za případné komplikace…


Musím mít soudního tlumočníka?

Ano. Rozumíme, že se jedná o výdaj „navíc“, že mnozí z vás dostatečně chorvatštině rozumí … Nicméně, jedná se o jednu z podmínek pro uzavření právoplatného svazku v zahraničí. Přítomnost soudního tlumočníka je vyžadována jak při předsvatební schůzce s oddávajícím, tak i na svatebním obřadu.


Potřebuji Apostilu?

Jste-li občanem ČR nebo SR, pak ne. Nenechte se zbytečně zmást některými úřady …!


Prstýnky

V Chorvatsku není předání si snubních prstenů podmínkou. Je to zcela na vás …


Oddací listy

Oddací listy obdržíte neprodleně po skončení svatebního obřadu (ve zcela výjimečných případech první následující den jeho osobním převzetím na matrice). Oddací list dostáváte jeden, v chorvatském jazyce, a je možné si jej vyžádat i v mezinárodní verzi. Např. české matriky však stále ještě vyžadují ověřenou kopii jejich soudního překladu do češtiny …


Změna příjmení

Na předsvatební schůzce se vás oddávající dotáže, jak jste se dohodli na společném příjmení. Máte několik možností, např.:

 • nevěsta si ponechá příjmení ženicha
 • nevěsta si ponechá své rodné příjmení
 • nevěsta si ponechá rodné příjmení a přidá i příjmení ženicha
 • ženich si ponechá příjmení nevěsty

Pokud si nevěsta ponechá příjmení ženicha – v Chorvatsku nemají koncovky ženského tvaru, jakou je např. koncovka „-ová“. Jméno nevěsty pak tím pádem bude ve tvaru např. „Jana Novák“. Po návratu pak při návštěvě vaší matriky můžete zvolit, zda si přejete tento tvar příjmení ponechat. Pokud ano, vyžádejte si při předání Oddacího listu matrice ještě náležitý dokument o ponechání tvaru příjmení, jaký je uveden na Oddacím listu. Jestliže si chorvatský tvar příjmení ponechat nechcete, nemějte obavy. Česká matrika vám danou koncovku (např. „-ová“) automaticky přidělí.


Chybí vám tu některá z informací? Kontaktujte nás!

Spread the love
 •   
 •   
 •   
 •