Svatba v Chorvatsku – dokumenty, co a jak?

 

Dokumenty | Soudní překlady | Soudní tlumočník | Svatební zápis | Oddací listy | Snubní prsteny | Změna příjmení | Postupy a praxe |

Svatba v Chorvatsku - dokumenty - svatba v zahraničí

Svatba v Chorvatsku – dokumenty, co, kde a jak? Zde jsme vypsali nejdůležitější informace, které vás nejčastěji zajímají. samozřejmě, máte-li i přesto další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.


Svatební balíček a individuální služby

Dříve jsme měli několik svatebních balíčků (i dle destinací), ovšem, ověřilo se nám přistupovat ke každému případu zcela individuálně. Ponechali jsme tedy jen několik základních. Svatební balíčky pro svatbu vašich snů obsahují nezbytné základy pro organizaci svatby jako takové a je možné je rozšířit o další služby dle vašich přání.

Mnozí z vás však nepotřebují dojednat kompletní služby, nýbrž jen asistenci při určitých úkonech – např. poradenství, komunikace s chorvatskými matrikami, dojednání termínu a místa …  Jak jsme řekli, zakládáme si na individuálním přístupu, a právě ten vám umožňuje dojednat i jednotlivé služby bez klasických balíčků.


Předběžná kalkulace a žádné provize

Ať už s námi dojednáváte kompletní služby či jen jednotlivé, vyhotovíme vám nezávazný předběžný přehled cen zdarma.

Pokud kalkulace zahrnuje i položky služeb třetích stran (např. poplatky matriky), může se na termín vaší úhrady mírně lišit dle jejich tarifů k danému termínu. Na takové položky vás ale před vypracováním cenového přehledu upozorníme. Můžeme vám ale zaručit, že třetí strany dojednáváme zásadně bez provizního systému. Je tedy zcela na vás, jakých služeb třetích stran plánujete využít.


Předsvatební schůzka – zápis a Svatební obřad

V Chorvatsku se konají právně platné civilní svatby zejména ve všední dny, na vyžádání ( a dle možností ) zajišťujeme ale i svatby o sobotách. Proto při plánování svatby v Chorvatsku nejdříve prověřujeme a předběžně rezervujeme termín svatebního zápisu i samotné svatby (dle dostupnosti). Následně se vám snažíme maximálně přizpůsobit i zbylé služby.

Před svatbou je třeba, aby se oba snoubenci osobně dostavili na svatební zápis na matriční úřad v místě konání svatby. Zápis se koná obvykle 2-3 pracovní dny před svatbou a jeho termín stanovuje úřad. Jedná se o povinnou oficiální schůzku s vaším oddávajícím na patřičné matrice v Chorvatsku. Tato schůzka probíhá cca 45 minut, za přítomnosti našeho soudního tlumočníka, velmi často i svatebního koordinátora. Zápis slouží k ověření vaší totožnosti, svobodné vůle, dostatečné vzájemné informovanosti (např. i o tom, co sňatek obnáší), předají se potřebné dokumenty za účelem sepsání svatebního zápisu (protokolu), vytvoření úřední složky, konečnému potvrzení termínu a místa svatebního obřadu, stanovení společného příjmení, přípravě vystavení vašeho oddacího listu… Není třeba se jí obávat. Většinou jsou tyto schůzky provázeny humorem ….

Svatební obřad bývá organizován a koordinován dle předchozí dohody a v předem sjednaném stylu, o to se na místě postará naše svatební koordinátorka nebo, vám již ze zápisu známý, soudní tlumočník.

Oddací list naši novomanželé obdrží, ve většině případech, ihned po ukončení svatebního obřadu. Tento oddací list je vystaven v chorvatském jazyce. Je-li předem dohodnuto, novomanželé mohou s chorvatským oddacím listem obdržet i oddací list mezinárodní. Taktéž mohou využít i služeb tlumočníka pro překlad oddacího listu do jazyka odpovídajícího jejich národnosti. V takovém případě se dojedná termín a místo osobního převzetí vyhotoveného překladu či se zasílá poštou.


Svatba v Chorvatsku – dokumenty

Vyžádané dokumenty jsou v podstatě hlavní podmínkou pro uzavření právoplatného manželství, popř. i registrovaného partnerství.

Nevěsta i ženich potřebují pro svatbu v Chorvatsku tyto dokumenty:

  • platný OP (platnost OP musí být platná ještě min. dalších 6 měsíců po termínu svatby)
  • Originál RL – Je nezbytné vyžádat si na vaší matrice NOVÝ originál RL za účelem sňatku v Chorvatsku. Jeho součástí by měl být i glosář s překladem RL do chorvatského jazyka. V opačném případě je nezbytné jej nechat ještě přeložit soudním tlumočníkem. Tento RL může být vystaven NEJDŘÍVE 90 dnů před termínem svatby a měl by být potvrzen čitelným razítkem dané matriky.
  • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku k zahraničí (Je nezbytné vyžádat si jej na vaší matrice – za účelem sňatku v Chorvatsku. Tento dokument musí být vystaven rovněž NEJDŘÍVE 90 dnů před termínem svatby, opatřen čitelným razítkem dané matriky a s přílohou Glosáře v chorvatštině.)

Zmíněné dokumenty není zapotřebí ověřit notářským razítkem. Je však nutné zaslat nám jejich naskenované kopie, abychom je předali dané matrice v Chorvatsku. Tyto jmenované dokumenty (jejich originály) pak nesmíte zapomenout vzít s sebou na předsvatební schůzku v Chorvatsku.


Překlady dokumentů

V posledních letech vystavuje např. česká matrika všechny potřebné dokumenty pro uzavření sňatku v Chorvatsku s přílohami / glosářem v chorvatštině (chorvatskými překlady). Pokud vaše matrika tyto překlady dokumentů neposkytuje, pak je nezbytné využít služeb soudního tlumočníka.

– dříve bylo možné vyhotovení překladu dokumentů jakýmkoliv soudním tlumočníkem pro chorvatský jazyk. Dnes však tuto volbu nedoporučujeme, neboť nejedná-li se o soudního tlumočníka v Chorvatsku, nemusí být váš sňatek právně uznán. Jedná se tedy o naše vřelé doporučení, nikoliv podmínku. Pokud se ale rozhodnete využít služeb soudního tlumočníka „na vlastní triko“, nezodpovídáme za případné komplikace…


Musím mít soudního tlumočníka?

Ano. Rozumíme, že se jedná o výdaj „navíc“, že mnozí z vás dostatečně chorvatštině rozumí … Nicméně, jedná se o jednu z podmínek pro uzavření právoplatného svazku v zahraničí. Přítomnost soudního tlumočníka je vyžadována jak při předsvatební schůzce s oddávajícím, tak i na svatebním obřadu.


Potřebuji Apostilu?

Jste-li občanem ČR nebo SR, pak ne. Nenechte se zbytečně zmást některými úřady …!


Musí se právně platný obřad konat jen na radnici?

Nemusí. Právně platný obřad je možno zorganizovat téměř na jakémkoliv místě. Je však zapotřebí obstarat určitá povolení, splnit jistá kritéria a uhradit poplatky za výjezd oddávajícího, případně pronájem daného místa. Tyto poplatky bývají stanoveny daným matričním úřadem a jejich průměrná výše je 500 €.

Pro stylové svatby, které nesplňují nějaká z kritérií pro civilní právně platné svatby s výjezdem, organizujeme alternativní kombinaci právně platného svatebního obřadu na radnici a symbolického obřadu na místě dle vašeho přání. Pořadí obřadů lze dohodnout.

V obou případech vřele doporučujeme volit místa pečlivě a s rozvahou. Svatby mimo radnici mohou být ale vskutku krásné.


Prstýnky

V Chorvatsku není předání si snubních prstenů podmínkou. Je to zcela na vás …


Vhodné ošacení na svatební obřad

Ačkoliv je to váš den, i v případě civilního svatebního obřadu se jedná o úřední akt, který má jistá společenská pravidla. Máte-li představy o svatebním obřadu v plavkách, nezbude vám nic jiného, než si takovýto sen splnit dodatečným symbolickým obřadem. Dotazy na toto téma vám rádi a včas zodpovíme detailněji během příprav.


Oddací listy

Oddací listy obdržíte v mnoha případech neprodleně po skončení svatebního obřadu (ve zcela výjimečných případech první následující pracovní den jeho osobním převzetím na matrice). Oddací list dostáváte jeden, v chorvatském jazyce, a je možné si jej vyžádat i v mezinárodní verzi. Např. české matriky však stále ještě vyžadují ověřenou kopii jejich soudního překladu do češtiny …


Změna příjmení

Na předsvatební schůzce se vás oddávající dotáže, jak jste se dohodli na společném příjmení. Máte několik možností, např.:

  • nevěsta si ponechá příjmení ženicha
  • nevěsta si ponechá své rodné příjmení
  • nevěsta si ponechá rodné příjmení a přidá i příjmení ženicha
  • ženich si ponechá příjmení nevěsty

Pokud si nevěsta ponechá příjmení ženicha – v Chorvatsku nemají koncovky ženského tvaru, jakou je např. koncovka „-ová“. Jméno nevěsty pak tím pádem bude ve tvaru např. „Jana Novák“. Po návratu pak při návštěvě vaší matriky můžete zvolit, zda si přejete tento tvar příjmení ponechat. Pokud ano, vyžádejte si při předání Oddacího listu matrice ještě náležitý dokument o ponechání tvaru příjmení, jaký je uveden na Oddacím listu. Jestliže si chorvatský tvar příjmení ponechat nechcete, nemějte obavy. Česká matrika vám danou koncovku (např. „-ová“) automaticky přidělí. (informace z roku 2019)

Upozorňujeme, že pravidla a postupy matrik v ČR či SR se mohou k dnešnímu datu lišit.


Chybí vám tu některá z informací? Kontaktujte nás!

Řekněte o nás ostatním