logo - Svatba v Chorvatsku - SvatbyCro

Svatba u moře podle vás

Svatba v Chorvatsku | Dokumenty | Soudní překlady | Soudní tlumočník | Svatební zápis | Oddací listy | Snubní prsteny | Změna příjmení | Postupy a praxe

Svatba v Chorvatsku - Právně platná svatba v zahraničí - dokumenty

PRÁVNĚ PLATNÁ SVATBA V CHORVATSKU – DOKUMENTY, CO A JAK?

Jaké dokumenty potřebujete pro právně platnou svatbu v Chorvatsku? Zde jsme vypsali nejdůležitější informace, které vás nejčastěji zajímají. Pojďme se podívat, na co se nás nejčastěji ptáte …

SVATBA V CHORVATSKU – DOKUMENTY, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT

Vyžádané dokumenty jsou v podstatě hlavní podmínkou pro uzavření právoplatného manželství, popř. i registrovaného partnerství. I svatba v Chorvatsku má svá pravidla, a mohou se kdykoliv změnit. Požadavky na doložení dokumentace se navíc liší i tím, jaké jste národnosti (důvodem jsou konkrétní mezinárodní úmluvy). Proto vám vřele doporučujeme, abyste nás kontaktovali pro upřesnění požadavků v konkrétní době vašich svatebních příprav.

Ke konci roku 2023 ovšem stále platí, že nevěsta i ženich českého občanství potřebují pro svatbu v Chorvatsku tyto dokumenty:

  • platný OP 
  • Originál RL vystavený za účelem uzavření sňatku v Chorvatsku
  • Vysvědčení o právní způsobilosti za účelem uzavření sňatku v zahraničí

 

Dále mohou chorvatské úřady vyžadovat :

  • Potvrzení o rodinném stavu (např. pro občany SR), 
  • žádost o udělení výjimky MÚ,
  • povolení, a jiné.
123456

PŘEDÁNÍ A OVĚŘENÍ DOKUMENTŮ

Dokumenty zpravidla nemusíte ověřovat u notáře. Je však nutné, abyste nám jejich naskenované kopie včas poslali (elektronicky). Originály dokumentů pak nesmíte zapomenout vzít s sebou na předsvatební schůzku s naším koordinátorem v Chorvatsku.

Jak probíhají přípravy organizace a průběh svatby v Chorvatsku?

Často se nás ptáte na průběh svatebních příprav a jejich postup pro svatby v Chorvatsku.
Svatba v Chorvatsku se koná během Vašeho dovolenkového pobytu (tj. min 4-5 dnů), v obřadní síni na matričním úřadě či na místě dle Vašeho přání.


Při plánování svatby v Chorvatsku začínáme stanovením místa a termínu svatby a následně ověříme dostupnost. Právně platné svatby se nekonají o nedělích a chorvatských státních svátcích.


Před svatbou je třeba, aby se oba snoubenci osobně dostavili na zápis na matriční úřad v místě konání svatby. Zápis se koná obvykle 2-3 dny před termínem svatby, a doprovází Vás na něj naše tlumočnice. Tento termín zápisu potvrzujeme spolu s termínem svatby.


V den samotné svatby zaujímáme pozici svatebního koordinátora a postaráme se o vše sjednané (dle svatebního balíčku a individuálních služeb, jaké jste zvolili). Samozřejmě, na místě bude přítomna i soudní tlumočnice, kterou již budete znát ze Zápisu (jak to vyžadují právní předpisy).


Zpravidla, oddací list obdržíte ihned po ukončení svatebního obřadu, z rukou oddávající/ho. Zcela výjimečně pak v následující pracovní den či Vám může být doručen poštou.


Pokud máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na nás. Vždy Vám je rádi zodpovíme 🙂

Další časté dotazy; Dokumenty, překlady, volba a změna příjmení

Potřebuji Apostilu?

Potřebuji Apostilu?

Jste-li občanem ČR nebo SR, pak ne. Nenechte se zbytečně zmást některými úřady …!

Překlady dokumentů

Překlady dokumentů

V posledních letech vystavuje např. česká matrika všechny potřebné dokumenty pro uzavření sňatku v Chorvatsku s přílohami / glosářem v chorvatštině (chorvatskými překlady). Pokud vaše matrika tyto překlady dokumentů neposkytuje, pak je nezbytné využít služeb soudního tlumočníka.

 

— Pozn. Dříve bylo možné vyhotovení překladu dokumentů jakýmkoliv soudním tlumočníkem pro chorvatský jazyk. Dnes však tuto volbu nedoporučujeme, neboť nejedná-li se o soudního tlumočníka v Chorvatsku, nemusí být váš sňatek právně uznán. Jedná se tedy o naše vřelé doporučení, nikoliv podmínku. Pokud se ale rozhodnete využít služeb soudního tlumočníka „na vlastní triko“, nezodpovídáme za případné komplikace…

Musím mít soudního tlumočníka?

Musím mít soudního tlumočníka?

Ano. Rozumíme, že se jedná o výdaj „navíc“, že mnozí z vás dostatečně chorvatštině rozumí … Nicméně, jedná se o jednu z podmínek pro uzavření právoplatného svazku v zahraničí. Přítomnost soudního tlumočníka je vyžadována jak při předsvatební schůzce s oddávajícím, tak i na svatebním obřadu.

Jak je to s Oddacími listy?

Kdy a jak dostanu Oddací list?

Oddací listy obdržíte v mnoha případech neprodleně po skončení svatebního obřadu. Ve zcela výjimečných případech pak první následující pracovní den jeho osobním převzetím na matrice. Oddací list dostáváte jeden, v chorvatském jazyce s překladem v glosáři, a je možné si jej vyžádat i v mezinárodní verzi. 

Volba a změna příjmení

Změna příjmení

Na předsvatební schůzce se vás oddávající dotáže, jak jste se dohodli na společném příjmení. Máte několik možností, např.:

 

 • nevěsta si ponechá příjmení ženicha
 • nevěsta si ponechá své rodné příjmení
 • nevěsta si ponechá rodné příjmení a přidá i příjmení ženicha
 • ženich si ponechá příjmení nevěsty

 

Pokud si nevěsta ponechá příjmení ženicha – v Chorvatsku nemají koncovky ženského tvaru, jakou je např. koncovka „-ová“. Jméno nevěsty pak tím pádem bude ve tvaru např. „Jana Novák“. Po návratu pak při návštěvě vaší matriky můžete zvolit, zda si přejete tento tvar příjmení ponechat. 

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE PRO ORGANIZACI SVATBY V CHORVATSKU

Předsvatební schůzka – zápis a Svatební obřad

V Chorvatsku se konají právně platné civilní svatby zejména ve všední dny, na vyžádání ( a dle možností ) zajišťujeme i svatby o sobotách. Proto při plánování svatby v Chorvatsku termín svatebního zápisu i samotné svatby nejdříve prověřujeme a předběžně rezervujeme. Následně se vám snažíme maximálně přizpůsobit i zbylé služby.

Zápis se koná v pracovní dny, před svatbou, a jeho termín stanovuje úřad. Jedná se o povinnou oficiální schůzku s vaším oddávajícím na patřičné matrice v Chorvatsku. 

Svatební obřad bývá organizován a koordinován dle předchozí dohody a v předem sjednaném stylu.

Musí se právně platný obřad konat jen na radnici?

Nemusí. 

Právně platný obřad je možno zorganizovat téměř na jakémkoliv místě.

Je však zapotřebí obstarat určitá povolení, splnit jistá kritéria a uhradit poplatky za výjezd oddávajícího, případně pronájem daného místa. Tyto poplatky stanovuje daný matriční úřad či obec a pohybují se od cca 500 €.

Pro stylové svatby, které nesplňují nějaká z kritérií pro civilní právně platné svatby s výjezdem, organizujeme alternativní kombinace.

V obou případech, vřele doporučujeme volit místa pečlivě a s rozvahou. 

Předběžná kalkulace a provize

PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE A CENA SVATBY V CHORVATSKU

Ať už s námi dojednáváte kompletní služby či jen jednotlivé, vyhotovíme vám nezávazný předběžný přehled cen zdarma.

SVATBA V CHORVATSKU BEZ PROVIZÍ

Pokud kalkulace zahrnuje i položky služeb třetích stran (např. poplatky matriky), může se na termín vaší úhrady mírně lišit dle jejich tarifů k danému termínu. Na takové položky vás ale před vypracováním cenového přehledu upozorníme. Můžeme vám zaručit, že třetí strany dojednáváme zásadně bez provizního systému. Je tedy zcela na vás, jakých služeb třetích stran plánujete využít.

Svatební balíček nebo individuální služby?

VÝBĚR ZE SVATEBNÍCH BALÍČKŮ

Dříve jsme měli několik svatebních balíčků (i dle destinací), ovšem, ověřilo se nám přistupovat ke každému případu zcela individuálně. Ponechali jsme tedy jen několik základních. Svatební balíčky pro svatbu vašich snů  obsahují nezbytné základy pro organizaci svatby jako takové a je možné je rozšířit o další služby dle vašich přání.

INDIVIDUÁLNÍ – JEDNOTLIVÉ SVATEBNÍ SLUŽBY A CENA

Mnozí z vás však nepotřebují dojednat kompletní služby, nýbrž jen asistenci při určitých úkonech – např. poradenství, komunikace s chorvatskými matrikami, dojednání termínu a místa …

Jak jsme řekli, zakládáme si na individuálním přístupu, a právě ten vám umožňuje dojednat i jednotlivé služby bez klasických svatebních balíčků.

Snubní prstýnky

V Chorvatsku není předání si snubních prstenů podmínkou. Je to zcela na vás …

Vhodné ošacení na svatební obřad

VHODNÉ OŠACENÍ NA SVATEBNÍ OBŘAD


Ačkoliv je to váš den, i v případě civilního svatebního obřadu se jedná o úřední akt, který má jistá společenská pravidla. Máte-li představy o svatebním obřadu v plavkách, nezbude vám nic jiného, než si takovýto sen splnit dodatečným symbolickým obřadem.

 

Dotazy na toto téma vám rádi a včas zodpovíme detailněji během příprav.

Upozorňujeme, že pravidla a postupy matrik se mohou k dnešnímu datu lišit.

Chybí vám tu některá z informací? Kontaktujte nás!

 

STRUČNÝ PRŮVODCE PRO SVATEBNÍ OBŘADY V CHORVATSKU BEZ STAROSTÍ

Zvažujete využití naší služby? 

Nechte si na e-mail poslat našeho stručného průvodce…

SVATBYCRO – SVATBA V CHORVATSKU BEZ STAROSTÍ

Pokud máte zájem o svatbu v Chorvatsku, neváhejte se na nás obrátit!

Svatba v Chorvatsku | Svatební obřad | Svatba u moře | Svatba v zahraničí | Registrované partnerství | Životní partnerství | Svatba homosexuálů v Chorvatsku | Obnovení manželského slibu | Symbolická svatba | Právně platná svatba | Svatební služby | Svatba na pláži | Svatba na lodi | Tajná svatba | Romantická svatba | Svatba na míru | Svatba na klíč | Svatební balíčky | Tajná svatba v Chorvatsku | Dvojitá svatba | Výročí a jubilea | Svatební služby v zahraničí |  Civilní svatba

Projekt pro zjištění poptávky – zájmu o nabízené služby s možností vykonání objednaných služeb na Dohodu o provedení jednorázové práce.
Created by Webycrea © 2015-2024 | svatbavchorvatsku.anipiip.com | All Rights Reserved.