Symbolická svatba v Chorvatsku – Symbolický obřad

Symbolická svatba v Chorvatsku – symbolický svatební obřad u moře

Takováto svatba je ideální pro nerozhodné páry či jako vskutku romantické obnovení manželského slibu a oslava výročí.

symbolická svatba - obnovení svatebního slibu

 

Symbolická svatba je termín pro takové svatební obřady, které nejsou právně platné. To ovšem neznamená, že nemohou být stejně krásné nebo že jsou pro nás méně důležité.

 

Podívejte se do naší nabídky připravených svatebních balíčků
Svatební balíčky pro symbolické svatby

 


 

Symbolický svatební obřad a jeho organizace

Symbolická svatba v Chorvatsku probíhá téměř stejně, jako u jakékoliv právně platné svatby. Samozřejmě, přináší s sebou i mnohé výhody, neboť je zde mnohem méně podmínek, úřadování.

 

Na přihlížejícího působí symbolická svatba k nerozeznání od pravé.

Že se jedná o symbolický svatební obřad víte v danou chvíli pouze Vy.

 


svatba v chorvatsku svatebnÍ balÍČek 2

Symbolická svatba v Chorvatsku u moře

Symbolická svatba v Chorvatsku u moře může být objednána a organizována na pláži, na zahradě, na místě, jaké si sami vyberete. Můžete volit i na základě svatebního balíčku z naší aktuální nabídky nebo našich individuálních svatebních služeb, popř. v rozšířené variantě – kombinací svatebního balíčku s dodatečnými službami na přání.

 


 

Symbolická svatba jako pravá

Ani symbolický obřad se neobejde bez drobných detailů, které by ještě více podpořily tu pravou a očekávanou  atmosféru okamžiku.

Proto si naši koordinátoři dávají tu práci, že vám připraví i symbolické oddací listy. Na tyto oddací listy se pak během obřadu podepíšete jmény dle Vaší libosti. Samozřejmě, nechybí ani podpis oddávajícího, popř. i svědků. Později Vám i takové drobnosti mohou být krásnou vzpomínkou … 

 

SVATEBNÍ SLUŽBY V CHORVATSKU


  • Svatební poradenství v Chorvatsku
  • Plánování a organizace svateb
  • Svatební koordinátor
  • Zajištění a organizace oslav
  • Zajištění obřadu a hostiny, a další …